Vizija

Datum

Da budemo kompanija koja uvođenjem novina stalno postavlja više standarde i koja zajedno sa svojim potrošačima vodi u borbi protiv skupog života, što će pokazati vreme koje dolazi.